Co je Watsu

WATSU® (vodní Shiatsu), je jemná forma tělesné terapie. Původ Watsu® pochází z techniky Zen-Shiatsu a spojuje v sobě prvky z masáže, Shiatsu, mobilizace kloubů, svalů, strečink, tanec a práci s meridiány ve 35°C teplé vodě.

Ve vodě jste jako ve stavu bez tíže. Přes plynulé pohyby při WATSU® se uvolní Vaše svaly, Vy zhluboka dýcháte, Vaše páteř bude flexibilní a aktivují se Vaše vlastní síly k samoléčbě. Dostanete se do hluboce relaxačního stavu. Plavecké znalosti nejsou žádným předpokladem pro tuto terapii. Vaše hlava zůstává při této metodě vždy na hladině vody. Okamžiky klidu se střídají s rytmickými plynulými pohyby, které Vaše tělo osvobodí takovým způsobem, nemožným na pevné zemi. Teplá voda uvolňuje svaly a podporuje páteř. S touto podporou a bez vnímané hmotnosti těla, páteře, kloubů a svalů je snadné pak manipulovat a uvolnit se tak k jedinečnému terapeutickému účinku. Tyto účinky mohou zahrnovat velmi jemné, ale hluboké protažení a uvolnění svalových partií a omezení kloubů, současně se stavem hluboké relaxace, který podporuje uvolnění stresu a napětí.

Watsu® a ostatní vodní terapie jsou vhodné pro každého bez rozdílu věku. Velmi ulevující jsou pro lidi s omezenou pohyblivostí nebo bolestmi páteře, těhotné ženy (pro které to může být nádherný prožitek spojení s miminkem) a také pro jedince s tělesným postižením. Vodní terapie využívají děti i senioři, ale i sportovci v rámci regenerace. Jako způsob hluboké relaxace je ocení přepracovaní lidé nebo lidé, kteří si sami nenajdou čas na svou duševní hygienu. Nejsou výjimkou ani klienti, kteří se pomocí těchto technik mohou zbavit strachu z vody.

Celosvětově je Watsu® v současné době k dispozici v mnoha mezinárodních zdravotnických zařízeních a wellness centrech, lázních, stejně tak jako ve vodních fyzioterapeutických programech. Je možné najít nespočet možností využití této terapie, jako je třeba pomoc při zotavení z poranění, zmírnění svalové a kloubní bolesti a podpory pohybu a pružnosti. Navíc mnoho klientů, kteří Watsu® zažili, jednodušeji komunikuje s rodinou a přáteli. Na úrovni praktikujících terapeutů se Watsu® může využít jako samostatná terapeutická činnost nebo může být využita jako nádherný doplněk k ostatní terapeutické práci.

 

Vodní terapie těla je velice účinná a mnohostranně aplikovatelná. Využívá léčivě a podpůrně kvalitu teplé vody k svému prospěchu. Nosné vlastnosti vody dovolí trojrozměrné pohyby, jaké na zemi nejsou možné. Vodní prostředí nám zprostředkuje pocit uvolnění, čímž svalový tonus v těle sám od sebe pozoruhodně klesá. Terapeutická práce s tělem ve vodě uvolní a osvobozuje pohybové ústrojí překvapivě lehkým a trvalým způsobem. Rytmické, harmonické plynoucí pohyby přinesou nové impulzy k uvědomění si svého těla a vyzývá k upuštění od starých naučených vzorců a nevhodných pohybů. Pohybový rozsah se podstatně zlepší a rozšíří tak celkovou pohyblivost těla. Protahováním a tlakem na akupresurní meridiánové body (shiatsu) budou reflexně posíleny orgány a energetická bilance bude harmonizována. Mohou se tím vyřešit blokády a napětí na fyzické i duševní rovině. Léčebný proces při práci s tělem ve vodě podporuje sebereflexi klientů v hlubším kontaktu se svým tělem a svými emocemi a může vést k zvýšení porozumění a vědomí o jejich zdraví a celkovém zdravotním potenciálu. Touto léčebnou metodou je osloven kinestetický pocit v těle přímo a neverbálně.

 

„Představte si, teplo a pocit beztíže vyvolané vodou, ... zavřené oči, takže je jen hra světla na očních víčkách…, vaše uši jsou pod vodou, takže zvuk světa je tlumený. Svět začíná mizet, odchází, cítíte jen sebe a své vlastní tělo ve vodě, co dělat, kam jít, jen přijímáte a uvolňujete se, v elegantních pohybech, houpáni v jemném rytmu. Není divu, že lidé mluví o stavu blaženosti a úrovní relaxace, kterou si nikdy před tím nedokázali představit.“

 

Nová  definice Watsu® podle zakladatele Harolda Dulla

Watsu® zahrnuje:

  • Terapii
  • Práci s tělem
  • Osobní růst

Všechny tři oblasti se mohou objevovat při každém zažívání této terapie. Působí na dávajícího a na přijímajícího současně. Prováděná terapie zmírňuje řadu stavů, zejména stavy souvisejícími se stresem či izolací.

Práce s tělem: terapie působí komplexně na celé tělo a naše tělo léčí jako jeden celek, což umožňuje aktivaci potenciálu sebe-uzdravování.

Růst našich znalostí o naší propojenosti a celistvosti nám pomáhá vstoupit a zapojit se do všech úrovní našeho bytí.

Všechny tři se mohou objevit i v průběhu zkušenosti s Watsu® Round .