Filosofie a účinky

Filosofie 

Každý člověk je duševní, psychická a tělesná jednotka, která je v životě ovlivňována přes rodinu, kulturu a společnost. Také vlastní životní příběh má rozhodující vliv na každého z nás. Emociální a fyzické zkušenosti, které ukazují na naše bytí a zážitky z našich prvotních zkušeností z dětství mohou ovlivnit náš současný život a naší budoucnost. Vodní terapie dopadá na člověka jako celek. Základní chování při této práci je empatie, respekt a úcta k lidem, bez ohledu na jejich původ, kulturní, náboženské a sociální zaměření a bez hodnocení člověka. Terapie ve vodě aktivuje životní sílu a potenciál v lidech a s tím i vlastní síly k sebeuzdravení. To dále podporuje vlastní zdraví, obecný blahobyt a kvalitu života každého člověka, který tyto terapie podstoupí.

Základní princip

Vodní terapie s tělem jsou doplňkovou léčebnou metodou, kde se jako médium využívá voda ke svému prospěchu. Zahrnuje různé metody. Hlavní a nejrozšířenější je WATSU® (Water Shiatsu). 35°C teplá voda uvolňuje tělo působením tepla zvenčí. Vztlaková síla vody nadnáší tělo a navozuje pocit stavu bez tíže. Uši klienta jsou během terapie pod vodou, čímž jsou z vnějšku silně redukované akustické vjemy. Klient zpravidla sám uzavře při terapii oči a tak neprobíhá žádný rozhovor mezi terapeutem a klientem. Minimální vlivy zvenčí navodí tak meditativní stav, což usnadní přístup sama k sobě. Tato sebereflexe je aktivovaná a navodí základní princip bytí. Dotknete se tělesné, psychické a duševní roviny a sjednotíte je. Terapie ve vodě podporuje sebe odpovědnost, průběh změn a obnovování procesů. Terapie probíhá ve vzájemně propojených vztazích.

Vlastní terapie

Ve spolupráci s klienty jsou zhodnoceny a zformulovány cíle terapie i do budoucnosti. Tím bude podporován proces vývoje a pokrok bude s klientem pravidelně vyhodnocován. Při terapii je klient odevzdaný vodě s bedlivou pohybovou podporou terapeuta. Omezení vnímání zvenčí (zavřené oči, uši pod vodu), omezí vlastní aktivity (žádné mluvení, žádné aktivní pohyby) a přenesou pozornost klienta dovnitř sama sebe a způsobí posunutí v časoprostoru a rozdílného vnímání svého těla.

 

Způsob působení terapie

Vodní terapie těla je velice účinná a mnohostranně aplikovatelná. Využívá léčivě a podpůrně kvalitu teplé vody k svému prospěchu. Nosné vlastnosti vody dovolí trojrozměrné pohyby, jaké na zemi nejsou možné. Vodní prostředí nám zprostředkuje pocit uvolnění, čímž svalový tonus v těle sám od sebe pozoruhodně klesá. Terapeutická práce s tělem ve vodě uvolní a osvobozuje pohybové ústrojí překvapivě lehkým a trvalým způsobem. Rytmické, harmonické plynoucí pohyby přinesou nové impulzy k uvědomění si svého těla a vyzývá k upuštění od starých naučených vzorců a nevhodných pohybů. Pohybový rozsah se podstatně zlepší a rozšíří tak celkovou pohyblivost těla. Protahováním a tlakem na akupresurní meridiánové body (shiatsu) budou reflexně posíleny  orgány a energetická bilance bude harmonizována. Mohou se tím vyřešit  blokády a napětí na fyzické i duševní rovině. Léčebný proces při práci s tělem ve vodě podporuje sebereflexi klientů v hlubším kontaktu se svým tělem a svými emocemi a může vést k zvýšení porozumění a vědomí o jejich zdraví a celkovém zdravotním potenciálu. Touto léčebnou metodou je osloven kinestetický pocit v těle přímo a neverbálně.

 

Účinky

Vliv na cévní systém

 • Zlepšuje se žilní a lymfatický zpětný tok
 • Posílí se prokrvení kůže, svalů a vazivových tkání
 • Zvýší se prokrvení ledvin a vylučování moči
 • Sníží se srdeční frekvence a krevní tlak
 • Prohlubuje a stabilizuje se dýchání

 

Vliv na svalstvo a nervovou soustavu

 • Zlepšuje pohyblivost a snižuje napětí svalstva
 • Zajišťuje to, že vazivové tkáně jsou elastické a ohebné
 • Klouby jsou uvolněné
 • Zlepšuje se držení těla a koordinace těla
 • Odlehčí se páteři
 • Stimuluje a aktivuje „parasympatickou nervovou soustavu“
  (autonomní nervový systém sloužící k řízení útrob, cév a některých dalších orgánů. Zvyšuje činnost trávicího ústrojí, vyvolává slinění, vylučování trávicích šťáv, zvyšuje pohyblivost trávicí trubice, zpomaluje srdeční činnost, zužuje průdušky, zmenšuje zornici (viz mióza), způsobuje erekci atd.)
 • Odlehčuje meziobratlové ploténky a vytváří optimální podmínky pro nervové zakončení v jednotlivých bodech páteře
 • Mobilizuje protažení neurální struktury (míchy) v měkké periferii

 

Vliv duševní

 • Podporuje uvolněný a klidný vnitřní postoj
 • Působí podpůrně u duševního zpracování traumat
 • Podporuje samoléčbu těla
 • Pomáhá zmírnit příznaky stresu
 • Obecně ovlivní revitalizaci a růst kvality života a to i u těžkých onemocnění
 • Umožňuje zpřístupnění k hluboké vnitřní osobní vrstvě a zážitek uvolnění

 Mnoho klientů přijde s konkrétním problémem (např. bolestivé syndromy, stavy po poranění nebo po operaci, zvláštních omezení pohybu) ... zatímco jiní hledají Watsu® pro zážitek a relaxaci, blažené uvolnění, volnost a meditativní klid, který Watsu® vyvolává.

Specifické léčebné účinky, které jsou zaznamenány klienty, zahrnují zvýšenou mobilitu a flexibilitu, svalovou relaxaci, plnější hlubší dýchání, snížení úzkosti a stresu na všech úrovních, snížení bolesti, zlepšení spánku a trávení a celkový pocit pohody.

Někteří klienti mohou zažít emoce, nové osobní postřehy a návrat starých vzpomínek. Mnoho klientů bude poznamenáno hlubokým smyslem pro krásu, nebo lehkostí, jednoduchostí a elegancí se zkušenostmi při jejich Watsu®. Budou opojeni bezpečím a hlubokou relaxací a to na úrovni, jako nikdy před tím.