Zpracovani-osobnich-udajů Obchodní podmínky pro kurzy a terapie | Vodní terapie Watsu

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Protože nám o sobě možná něco prozradíte skrz naše kontaktní formuláře a přihlášky, uvádíme zde pravidla ochrany osobních údajů, která v naší škole dodržujeme. Nemusíte se ale obávat, že budete od nás dostávat nějaké obtěžující maily, žádné spamy neposíláme.

Provozovatelem internetových stránek www.watsu-czech.cz (dále jen „Web“) je WATSU Czech s.r.o., IČ: 083 09 744, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v  Č. Budějovicích, spis. značka C 28996  (dále jen „Společnost“).

  • Uživatel po vyplnění jakéhokoliv formuláře souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých na tomto Webu Společností, anebo případně jejími zaměstnanci.
  • Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro využívání nabízených služeb na Webu. Společnost se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezila jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.
  • Společnost zpracovává osobní údaje jakožto správce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  • Osobní údaje poskytnuté vyplněním formuláře na tomto Webu jsou zpracovány za účelem zpracování konkrétní nabídky služeb, jakož i za účelem dalšího nabízení obchodu a služeb subjektům údajů. Tyto osobní údaje Společnost shromažďuje prostřednictvím online formuláře v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní údaje, event. další podrobnosti týkající se konkrétní služby.
  • Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění těchto účelů, a to automatizovaně i manuálně. Společnost nepověří zpracováním osobních údajů třetí osobu a osobní údaje zpřístupní pouze pracovníkům Společnosti s příslušnou kompetencí s těmito údaji nakládat v souladu s pokyny Společnosti. Subjekt údajů poskytuje výše uvedené osobní údaje pro stanovené účely dobrovolně.
  • Subjekt údajů má v souladu s ustanovením §12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů zejména právo přístupu k osobním údajům, právo na poskytnutí vysvětlení a právo na nápravu (jako např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů