Mezinárodní institut

Naše škola je registrovanou organizací, která byla založena v roce 2016 pod mezinárodní asociací vodních terpií WABA (Worldwide Aquatic Bodywork Association) www.watsu.com. Tato asociace, založená autorem WATSU® panem Haroldem Dullem, vlastní ochrannou známku na techniku WATSU® a registruje i ostatní druhy vodních terapií. V jejím registru (WABR) jsou zapsáni všichni lektoři, terapeuti i studenti WATSU® a ostatních vodních terapií, kteří prošli certifikovanými kurzy na celém světě. Naše škola dodržuje mezinárodní formu studijního programu WABA a má oprávnění certifikovat v tomto registru studenty i terapeuty, kteří po dokončení studia mohou tuto ochrannou známku používat.

V dnešní době už máme vyškolené vlastní lektory a také nadále spolupracujeme s kvalifikovanými zahraničními lektory. Snažíme se nabídnout studentům kompletní vzdělání v oblasti vodních terapií i v jejich osobním růstu, poskytnout jim dobré zázemí a maximálně podpořit kvalitu služeb, které budou dále poskytovat klientům. 

Pod školou WATSU Czech CZ z.s. působí v České republice lektoři: Zdenka Jášová, Roman Nedvěd

Na celý seznam certifikovaných lektorů i terapeutů se můžete podívat na těchto stránkách www.watsu.com

Přeloženo ze stránek WABA:

WABA -  Worldwide Aquatic Bodywork Association - mezinárodní sdružení vodních terapeutů

Světová asociace vodních terapeutů (Worldwide Aquatic Bodywork Association,WABA) dohlíží na výuku vodních terapeutů, na certifikační
programy a jejich etickou aplikaci; koordinuje výzkum a podílí se na poskytování přístupu k výhodám vodní terapie. Členy WABA jsou
trenéři, instruktoři a školicí instituce. Ve WABA jsou vítáni jako další členové zájemci z řad jednotlivců a organizací, kteří by chtěli pomoci.  

www.waba.pro

WABR - registr pod WABA

Mezinárodní registr Světové asociace vodních terapeutů (Worldwide Aquatic Bodywork Registry, WABR). V době, kdy Harold spolu s ostatními, kteří chtěli pomoci rozvoji Watsu a Tantsu, byli zváni k výuce po celém světě, Harold začal na internetu vytvářet registr lekcí a praktiků a zapisovat oprávnění ke cvičení a výuce. V současné době registr obsahuje více než 20.000 záznamů z 90 zemí. Vyhledáním trenérů, lekcí a instruktorů v registru se ujistíte, že mají plnou kvalifikaci, že jejich lekce mohou být přidány do vašeho seznamu hodin výuky a využity k získání oprávnění k praxi nebo výuce Watsu nebo jiných forem vodní terapie. Mezinárodní registr též obsahuje oprávnění k poskytování těchto jiných forem vodní terapie.

Vodní terapie

Z Watsu vzniklo mnoho forem vodní terapie, např. „waterdance“ (vodní tanec) a „healingdance“ (léčivý tanec). Všichni instruktoři oprávnění poskytovat vodní terapii jsou uvedeni v registru. Po zvolení výuky v registru se zobrazí popis dané formy vodní terapie. Kromě toho, že tyto lekce vedou k získání autorizace ve vlastní formě, lekce se zapisují do záznamů studentů v registru jako volitelné předměty v rámci programů Watsu.

Etický kodex

Dodržujeme etický kodex daný mezinárodná asociací WABA, se kterým se můžete seznámit zde