OBSAH KURZŮ
Watsu Czech CZ z.s.

 

Výukové hodiny jednotlivých kurzů se studentům zapisují do registru WABR a jsou stejné pro všechny vzdělávací instituty pod WABA.
Stejná je i náplň kurzů, můžete tedy na studium každého kurzu navázat kdekoli na světě, u jiného institutu registrovaného pod WABA. 

 Rozdíl může být pouze ve způsobu výuky lektora

  

WATSU® 1 (tento kurz je možné studovat rozdělený na dvě části s časovým odstupem nebo vcelku, 50 hodin – tedy 6 dní celkem) WATSU® 1 = WATSU® basic + Transition flow

WATSU® basic

16 hodin

 • -              Určeno široké veřejnosti, rodinám i profesionálům 
 • -              Základní sestava prvků Watsu®
 • -              Watsu® Round
 • -              Základy stability, postoj, uzemnění 
 • -              Vodní Tanec Dechu - základní dechové cvičení pro Watsu® 
 • -              Základy Tantsu jogy (energetická práce na suchu) 
 • -              Výukový materiál

WATSU® 1 - Transition Flow

34 hodin 

 • - Určeno absolventům Watsu® Basic 
 • - Nové prvky k základní sestavě 
 • - Základní protahovací prvky 
 • - Plynulé přecházení do nových pozic, navázání jednotlivých prvků 
 • - Práce na stabilitě a držení těla 
 • - Relaxace, dýchání, vlastní prožitek
 • - Tantsu joga (energetická část na suchu) 
 • - Výukový materiál

 

WATSU® 2

50 hodin 

 • -              Určeno absolventům Watsu®1 se zájmem o prohloubení studia 
 • -              Nové prvky v každé pozici, intenzivnější protahování 
 • -              Seznámení s meridiány a tlakovými body - jejich využití ve Watsu® 
 • -              Hara masáž (masáž dutiny břišní) 
 • -              Meditační cvičení 
 • -              Zlepšování stability 
 • -              Tantsu joga (energetická práce na suchu) 
 • -              Výukový materiál

  

WATSU®3 – Free flow  

50 hodin 

Před kurzem WATSU®3 je nutné složit postupovou zkoušku z  WATSU®2 – „Mastery“

 • -              Určeno budoucím profesionálům vodních terapií 
 • -              Nové náročnější protahovací prvky 
 • -              Prohlubování kvality vztahu mezi dávajícím a přijímajícím 
 • -              Intuitivní práce, volné plynutí 
 • -              WATSU®  pro klienta „na tělo“
 • -              Výukový materiál 

WATSU® SPECIAL NEEDS - REHABILITAČNÍ WATSU®

25 hodin 

 • -              Určeno absolventům Watsu®2 (minimum WATSU®1) a budoucím profesionálům 
 • -              Anatomie pohybového aparátu
 • -              Specializace na specifické potíže pohybového aparátu 
 • -              Náprava svalové dysbalance 
 • -              Diagnostika 
 • -              Využívání správných technik pro jednotlivé dysfunkce 
 • -              Uvolňující masáž na nudlích a polštářcích 
 • -              Zhodnocení individuálního přístupu 
 • -              Praktický nácvik s klienty 
 • -              Výukový materiál 

 

OCEANIC BODYWORK AQUA®  (OBA) 

práce pod hladinou 

 

 

OBA®BASIC (INTRODUCTION)

8 hodin 

 • -              Určeno absolventům WATSU® Basic 
 • -              Seznámení s principy práce pod vodou 
 • -              Užití nosního skřipce 
 • -              Základní prvky pod vodou

 

OBA®1 –  Fluid body for Watsuer  

50 hodin 

 • -              Určeno absolventům WATSU® Basic a Watsu®
 • -              Opakování OBA Basic 
 • -              Nové pozice a prvky pod vodou
 • -              Práce nad hladinou (Watsu®1 nebo OBA1) 
 • -              Relaxační práce na hladině, masáž na polštářku a nudli 
 • -              Dýchací reflexy 
 • -              Osobní procesy a jejich integrace v rámci skupiny 
 • -              Meditace 
 • -              Výukový materiál

OBA®2 – Aquatic Body  

50 hodin 

 • -             Určeno absolventům Watsu®1 (Watsu®2) a OBA1
 • -             Široké rozšíření nových prvků pod vodou  
 • -             Hluboké osobní procesy  
 • -             Zdokonalení a prohlubování všech částí OBA1 

OBA®3 – Oceanic Body

50 hodin 

 • -             Určeno absolventům Watsu®1 a OBA 2
 • -             Složité techniky a propojování jednotlivých figur dohromady  
 • -             Hluboké osobní procesy, individuální práce lektora se studentem  
 • -             Praktické tipy pro prezentaci práce a práci samotnou
 •               Zdokonalování intuitivní části vnímání

WATSU® MEDITACE 

15 hodin 

 • -              Určeno absolventům různé pokročilosti vodních terapií i široké veřejnosti 
 • -              Sebezkušenostní techniky 
 • -              Poznávání a uvědomění si sebe sama 
 • -              Zkvalitňování vztahů, osobní růst 
 • -              Různé využití meditačních technik 
 • -              Zaměření na koncentraci  
 • -              Meditace na suchu i ve vodě 
 • -              Výukový materiál 

 

TANTSU® 1 

50 hodin  

 • -         TANTSU jako varianta na suchu pro ty, kteří nemohou zažít WATSU® ve vodě
 • -         Práce na podložce na zemi v pohodlném oblečení
 • -          Protahování meridiánů, svalů a uvolňování kloubů pomocí vlastního těla 
 • -          Seznámení s meridiány, energetickými body a čakrami 
 • -          Postup TANTSU session 
 • -          Sladění dechu s klientem, naladění 
 • -          Získané vědomosti jsou využitelné pro práci ve vodě – WATSU® 

  

TANTSU®  2

50 hodin   

 • -         TANTSU jako varianta na suchu pro ty, kteří nemohou zažít WATSU® ve vodě
 • -         Práce na podložce na zemi i varianty na masážním stole
 • -         Pokročilejší pozice a protahování 
 • -         Zdokonalení napojení na klienta 
 • -         Práce s vlastním tělem, dechem, vahou a intuicí 
 • -         Adaptace terapeuta, klienta, pozic, prostoru
 • -         Tantsu vzdělávací program - Tantsu praktik  

  

MYOFASCIÁLNÍ UVOLŇOVÁNÍ VE VODĚ

50 hodin

 • Kombinace teorie myofasciálního uvolňování a vodních terapií 
 • Zlepšování chronických posturálních vzorců
 • Vyhodnocení stavu a následné ošetření v teplé vodě
 • Různé způsoby ošetření fascie
 • Indikace a kontraindikace
 • Práce na suchu i ve vodě
 • Výukové materiály

 

BABY WATSU®

8 hodin

 • Určeno pro studenty WATSU® i lektory plavání kojenců a batolat
 • Práce s miminky od narození do dvou let
 • Hry a pohyby pro miminka
 • Nezbytnost PŘÍTOMNOSTI rodiče při činnosti s dítětem
 • Vývoj dítěte a faktory, které jej ovlivňují

 

WATSU® PRO TĚHOTNÉ

8 hodin

 • Jak WATSU® přizpůsobit těhotným maminkám
 • Vhodné a nevhodné pohyby při WATSU®
 • Benefity WATSU® v těhotenství
 • Naladění maminky na miminko
 • Prostor pro společný zážitek

 

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE VE VODĚ
(
CranioSacral Therapy in Water™)

Samostatný vzdělávací program, jehož hodiny jsou započítávány do vzdělání ve vodních terapiích a zapsány ve WABA registru.

Modul 1 - 40 hodin
Modul 2 - 50 hodin
Modul 3 - 50 hodin                          

Odkaz na celý vzdělávací program...

 

  WOGA – vodní joga

 

WOGA 1,2

12 hodin

 • Aktivní seznámení s jógou ve vodě
 • Možnost cvičení v prostředí „bez gravitace“
 • Jógové pozice ve vodě – Ásány
 • Dechová cvičení
 • Meditace
 • Eutonie (regulace sv. napětí za účelem dosažení relaxace)
 • Vhodné pro každého - od instruktorů jógy po nadšené cvičence

 

WOGA instruktor

42 hodin

 • Instruktorský trénink pro ty, kteří chtějí vést hodiny WOGY
 • Anatomie, praktické poznávání protahovaných svalových skupin při cvičení
 • Návaznost dechových cvičení
 • Meditace
 • Práce s Eutonií
 • Výukové materiály

FLOAT THERAPY

 Po staletí si Islanďané užívali léčivých vlastností vody a navazovali pevné spojení s vodou prostřednictvím každodenních výletů do termálních jezer a bazénů. "Floutování" bylo krásným doplňkem ke kultuře koupání na Islandu a otevřelo prostor relaxační pospolitosti ve vodě. Vytvořila se malá společenství, kde se lidé shromažďují, aby se vznášeli na hladině a užívali si hluboké zážitky ve vodě.
K této technice byly vyrobeny speciální nadnášecí doplňky tak, aby podporovaly nezávislé plavání v jakékoli formě vody jako způsob relaxace, snížení svalového a kosterního stresu, uvolnění emočního a duševního stresu a zlepšení celkového spojení těla a ducha.

Práce se 7 principy:​
Léčení celku / Zachování prostoru / Potřeby přijímajícího / Naslouchající ruce / Prvek vody / Inovace / Týmová práce

Výhodou této techniky je možnost pro jednoho terapeuta pracovat s několika klienty najednou. Poznáte nové možnosti práce ve vodě a zažijete jiný způsob relaxace a ponoření se sami do sebe.