Činnost a cíle spolku

1) sdružovat studenty, vodní terapeuty a přátele vodních terapií, podporovat rozvoj vodních terapií především ve spolupráci s WABA, ale také i s ostatními organizacemi vyvíjejícími činnost při rozvoji vodních terapií v ČR a ve světě

2) zvyšování dostupnosti vodních terapií a aktivit spojených s osobním rozvojem pro všechny věkové kategorie, a tím i zlepšování životního stylu a zdraví společnosti

3) vybudování vlastního centra vodních terapií (bazén)

4) organizovat výuku vodních terapií ve spolupráci se zahraničními lektory a profesionály, registrace studentů u zaštiťujících profesních organizací, informování veřejnosti o možnostech vzdělávání a terapií……

5) uznání vodních terapií, především Watsu, jako placené terapie ze zdravotního pojištění

6) zaštítit své členy pojištěním obecné a profesní odpovědnosti nebo jim toto pojištění zprostředkovat

7) dohlížet nad kvalitou poskytovaných služeb v oblasti vodních terapií, kvalitou vody a bazénů

8) spolupráce s odbornou veřejností, především s odborníky ze zdravotnictví (fyzioterapie, psychologie, ortopedie, lázeňství aj…), ale i také s širokou laickou veřejností

9) spolupráce s médii, propagace, marketing, viditelnost v sociálních médiích, pořádání a účast na přednáškách, seminářích, konferencích, aktivní účast na těchto akcích v ČR i v zahraničí

10) konzultace pro klienty vodních terapií, vlastní terapie pro klienty … „touha sdílet a šířit hodnoty WATSU ®”

11) WWW  -    World Watsu Week – Světový Watsu Týden - týden probíhá od 22. března

12) sdružování a podpora osob, které mohou vodní terapie a další aktivity ve vodě i na suchu využívat a provozovat, využívat vhodně dotace a sbírky umožňující využití vodních terapií pro osoby nemocné, handicapované nebo jinak potřebné a podpora těchto osob

13) vydávání odborné literatury, knih a učebních materiálů, kazuistika vodních terapií, knihovna odborné literatury pro členy spolku